Địa chỉ

1.

415 Trần Phú - Phường Thắng Lợi - Thành Phố Kon Tum - Việt Nam